2020.07.13.

Tisztelt Ügyfeleinek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a holnapi napon (július 14.) a répcelaki zöldudvar technikai okok miatt zárva tart.

Megértésüket köszönjük!


2020.05.22.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a soproni és kapuvári ügyfélszolgálatunk június 23-tól, a sárvári és körmendi irodák június 25-től a korábbi nyitvatartási rend szerint működnek, ismét van mód személyes ügyintézésre.

A koronavírus okozta járvány helyzet miatt a személyes ügyintézés során az alábbi óvintézkedéseket alkalmazzuk:

 • ügyfelek részére a szájmaszk viselése kötelező
 • ügyintézőnként legfeljebb 1 fő tartózkodhat az ügyféltérben, várakozni az irodákon kívül lehetséges a 1,5 méteres távolság betartásával
 • a soproni irodában a bankkártyás fizetést részesítsék előnyben

Bejelentéseiket továbbra is fogadjuk e-mailben, postai úton és telefonon a már ismert elérhetőségeken.

Köszönjük együttműködésüket!


2020.05.05.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy zöldudvaraink 2020. május 7-től a korábbi nyitvatartási rend szerint újra megnyitnak.

A koronavírus okozta járvány helyzet miatt, az üzemeltetés során az alábbi óvintézkedéseket alkalmazzuk:

 • Az ügyfelek csak szájmaszk használatával léphetnek a zöldudvar területére.
 • A zöldudvar területén egyidejűleg kizárólag egy ügyfél tartózkodhat (1 jármű legfeljebb 2 fővel), várakozni a zöldudvar területén kívül lehet.
 • A beszállított hulladék lerakodásáról és annak megfelelő konténerben történő elhelyezéséről minden esetben az ügyfélnek magának kell gondoskodnia, ehhez segítséget nem tudunk biztosítani.
 • Az ügyintézés során (lakcímkártya ellenőrzése, készpénzes fizetés) az 1,5 m-es távolságot be kell tartani.
 • A zöldudvari átvevő kéz- és felületfertőtlenítést naponta többször végez, szájmaszkban dolgozik.

Köszönjük együttműködésüket!

2020.04.06.

Nyitva a soproni komposztálótelep – Április 6-tól ismét fogadjuk a zöldhulladék beszállítását. 

A szolgáltatást csak az STKH működési területén bejelentett lakcímű, hulladékszállítási díjtartozás nélküli lakos veheti igénybe, meghatározott mennyiségben ingyenesen.  A lakhely igazolása lakcímkártya bemutatásával történik.

Kollégáink és az Önök védelme érdekében több óvintézkedést is bevezettünk, kérjük a következő szabályok pontos betartását:

 • hétköznap 10-17.30 óráig lehet behozni zöldhulladékot;
 • kollégáink a telepre behajtás előtt megállítják a járműveket, felveszik az adatokat;
 • az STKH Kft. és szerződött partnereinek gépjárművei elsőbbséget élveznek, a gépjárműsor mellett fokozott óvatossággal elhaladhatnak;
 • amennyiben fizetni kell a beszállításért, kizárólag bankkártyát fogadunk el. A fizetés, számlázás a megszokottak szerint a mérlegnél történik;
 • egy időben maximum két ügyféljármű tartózkodhat a telepen;
 • az átvevő kollégánk nem nyújthat segítséget a lepakolásban, csak koordinálja a lerakodást;
 • egymás és kollégáink biztonsága érdekében tartsanak minimum 1,5-2 méteres távolságot!

Köszönjük együttműködésüket!


2020.03.19. 

Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetés felfüggesztésének lehetőségéről

Tisztelt Ügyfelünk!

A világjárvány hatására Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet következtében a gazdálkodó szervezeteknél várható hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származó hulladékmennyiség csökkenése miatt az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a közszolgáltatás igénybevételét felfüggesztő gazdálkodó szervezetek részére 2020. március 17. napjától 3 hónap időtartamra lehetővé teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség felfüggesztését.

A gazdálkodó szervezet fogalmát a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdésének 6. pontja határozza meg.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány megtalálható honlapunkon a Kapcsolat/Letölthető dokumentumok/ KÉRELEM gazdálkodó szervezetek részére

A felfüggesztésre irányuló kérelmet hiánytalanul kitöltve az ugyfelszolgalat@stkh.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A beadványhoz mellékelni szükséges a

 • a hatályos cégkivonatot,
 • az aláírási jogosultságot igazoló aláírási címpéldány másolatát,
 • ha más személy jár el, akkor a részére a jogosult által adott meghatalmazás másolatát.

A bejelentést követően 3 hónapnál korábbi időponttól ismételten igénybe szeretnék venni a szolgáltatást, azt kérjük szíveskedjenek írásban bejelenteni részünkre.

Amennyiben a felfüggesztés bejelentése után a közszolgáltató a gazdálkodó szervezet részéről észleli a hulladékgyűjtő edényzet ürítésre történő kihelyezését, a felfüggesztés megszűnik és újból díjfizetési kötelezettség keletkezik.

A szolgáltatás szüneteltetése (díjfizetési kötelezettség megszűnése) és a hulladékszállítás ismételt beállítása a bejelentést követő hónap 1. illetve 15. napjától lehetséges.

Üdvözlettel:

STKH Kft.


2020.03.13.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus terjedésének megelőzése céljából 2020. március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi ügyfélszolgálati irodánkban átmenetileg szünetel.

Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is fogadjuk az alábbi elérhetőségeken:

ugyfelszolgalat@stkh.hu

9401 Sopron Pf.101.

Sopron: 99/505-380 hétfő, kedd, szerda 8:00 -14:00; csütörtök 7:00-19:00

Sárvár: 95/200-240 hétfő, szerda, csütörtök 8:00 -14:00; kedd 10:00-17:00

Körmend: 94/200-560 hétfő, kedd, szerda 8:00 -14:00; csütörtök 8:00-16:00

Megértésüket köszönjük.

Üdvözlettel: STKH


2020.01.29.

Tisztelt Ügyfeleink!

Az NHKV Zrt. és az STKH Kft. együttműködése alapján a 2020. évtől a kommunális gyűjtőedényekre azonosító matrica felragasztása szükséges.
Ügyfeleink a 2019. IV. negyedévi közszolgáltatási számlájuk mellékleteként kapják meg az érvényesítő matricákat. A levél tájékoztatást nyújt a felhelyezés határidejéről, módjáról. Kérjük, a matricákat a kiküldött útmutató szerint (a kukatestre, a kuka elülső oldalára) 30 napon belül helyezzék fel. Ennek meglétét 2020. március hónaptól ellenőrizzük.

Amennyiben nem kaptak, vagy nem a szerződésüknek megfelelő űrtartalmú, darabszámú hulladékgyűjtő edényre vonatkozó matrica került a mellékletbe, kérjük, a számlalevélen megjelölt ügyfélszolgálati irodánkkal vegyék fel a kapcsolatot. A közös használatban lévő edények esetében minden edényhasználó a saját matricáját ragassza fel a közös kukára.

A szerződés lemondásával, módosításával kapcsolatos ügyintézés megkönnyítésére, kérjük, a matrica jól beazonosítható részét hozzák magukkal.
A továbbiakban csak ép, sérülésmentes matricával ellátott edényeket üríti társaságunk. A beazonosítást akadályozóan sérült matricák pótlását ügyfélszolgálatainkon biztosítjuk.
Több edénnyel rendelkező, illetve több telephelyen szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleink (jellemzően gazdálkodó szervezetek) külön levélben kapják a tájékoztató levéllel ellátott matricákat.

A 2020. január 1-jét követő időszakban induló közszolgáltatási szerződések, üdülőhelyi és időszakos szerződések esetében az érvényesítő matricák a későbbiekben kerülnek kiküldésre.

Kérjük szíves együttműködésüket!


2020.01.06.

Az STKH, mint minden évben, szervezetten szállítja el a kidobott fenyőfákat Sopron belvárosból és a családi házas övezetekből a karácsonyi ünnepeket követően.
Cégünk az alábbi időpontokban szállítja el a fenyőfákat: 2020. Karácsonyfagyűjtési időpontok
Kérjük, hogy a közterületek rendjének és tisztaságának megóvása, illetve a balesetek elkerülése érdekében a karácsonyfákat ne dobják az úttestre, a parkokba, zöldterületekre, hanem helyezzék azokat az ingatlan elé, legkorábban a gyűjtést megelőző napon, a hulladékgyűjtő edények mellé vagy azok helyére, talp és díszek nélkül. Kérjük a fenyőfákat ne zsákolják be. Fenyőfák gyűjtését a szelektív szigetekről is elvégezzük.
A fenyőfák elszállítását nem kell külön bejelenteni. A kihelyezett fák mennyiségétől függően a gyűjtés eltolódhat a következő napra is.

Köszönjük együttműködésüket!


2019.07.23.

Tájékoztatás Ügyfeleink részére!

Az utóbbi időben elszaporodó szabálytalan parkolások miatt kollégáink többször nem tudták megközelíteni a járat szerinti ürítési helyeket. Az ürítési napon szabálytalanul parkoló autó miatt elmaradó gyűjtést kizárólag pótdíj ellenében végezzük el.

A pótürítést igényelni az ugyfelszolgalat@stkh.hu e-mail címen lehet.

Amennyiben nem kívánják igénybe venni pótdíj ellenében a soron kívüli ürítést, akkor a szolgáltatást a soron következő járat szerinti gyűjtési napon végezzük el.
A kukaedény űrtartalmán felül keletkező hulladékmennyiség elhelyezése bármilyen zsákban történhet a szerződésben rögzített mennyiség erejéig, mely a kukaedények mellé helyezhető.

Együttműködésüket köszönjük. 
Üdvözlettel: STKH