2021.03.12.

Az STKH is készül a tavaszra: nyitnak a komposztáló telepek és indul a zöldhulladék-gyűjtés

Az előző évekhez hasonlóan a tavasz beköszöntével nemcsak a fák zöld levelei térnek vissza, hanem az STKH két közkedvelt szolgáltatása is. Március 16-án nyitnak a közösségi komposztáló telepeink, és hamarosan újraindul a zöldhulladék-gyűjtés is. Éppen ezért csokorba szedtük, hogy mire érdemes odafigyelni az elkövetkező napoktól, hetektől, hogy a zöldhulladéktól is könnyedén, kulturáltan szabadulhasson meg.

A házhoz menő rendszerű zöldhulladék-gyűjtést ingyenesen igénybe vehetik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat befizető lakossági ügyfeleink. Áprilistól kezdve egészen novemberig havonta 1 alkalommal biztosítjuk a zöldhulladék elszállítását az e célra kijelölt, 170 literes, emblémázott zsákokból (melynek ára 220 Ft) vagy a szabványos zöldhulladék-gyűjtő edényekből, amelynek beszerzéséről honlapunkon talál részletes információkat. Amennyiben az egyes önkormányzatok szükségét érzik és erre külön szerződést kötnek, úgy az adott településeken már márciusban újraindulhat a zöldhulladék-gyűjtés házhoz menő rendszerben.

A zsákokba, edényekbe fák és bokrok (maximum 5 cm átmérőjű) nyesedékeit, lenyírt füvet és lehullott leveleket dobhat. Tilos azonban a zöldhulladék közé helyezni például földmaradékot, forgácsot, tuskót, nádat vagy konyhai hulladékot. Hogy az egyes településeken az adott hónap melyik napján szállítjuk el a zöldhulladékot, arról a weboldalunkon található hulladéknaptárokban kaphat pontos tájékoztatást. Az itt megjelölt zöldhulladék-gyűjtési napokon legkésőbb reggel 5 óráig kell kihelyezni a zsákokat vagy edényeket.

A zöldhulladék leadására lehetősége van lakossági ügyfeleinknek (vagyis a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat befizetőknek) évente 6 alkalommal ingyenesen, alkalmanként legfeljebb 300 kg mennyiségben komposztáló telepeinken Sopronban, Fertőendrégen, Cséren és Kőszegen. Egy alkalom nem osztható fel több fordulóra, a telepeken levágott fű, kerti zöldhulladék, falevél, avar és (maximum 20 cm átmérőjű) fa nyesedék adható le. Ezen felül fontos kiemelni, hogy az egyes komposztáló telepekre az alábbiak szerint szállíthatnak be az egyes települések lakosai:

  • Soproni Komposztáló telep: csak a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjai
  • Fertőendrédi Komposztáló telep: csak a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjai
  • ­Cséri Hulladékkezelő Központ: teljes szolgáltatási területről fogadható
  • Kőszegi telephely: teljes szolgáltatási területről fogadható
  • Celldömölki Komposztáló telep: csak a ZalaISPA Társulás tagjai

Lakcímkártyáját semmiképp ne felejtse otthon, hiszen a komposztáló telepeken a lerakás jogosultságát ennek bemutatásával ellenőrizzük. Ezután a létesítmény kezelőszemélyzete szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy a beszállítandó zöldhulladék fogadható-e. A hulladékot a kezelőszemély tájékoztatásának megfelelően, a beszállítónak kell elhelyeznie a fogadótéren. Amennyiben hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtartozása van, úgy természetesen nem rakhat le zöldhulladékot annak kiegyenlítéséig.

A közösségi komposztálóknál a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett történik a zöldhulladék átvétele. A lerakó területén egyidejűleg kizárólag egy ügyfél tartózkodhat (1 jármű legfeljebb 2 fővel) a szájmaszk viselésére és a másfél méteres távolságtartásra vonatkozó szabályok betartásával.

A közösségi komposztálással valamint a házhoz menő rendszerű zöldhulladék-gyűjtéssel kapcsolatos további részletes szabályokról és tudnivalókról honlapunkon olvashat bővebben.


2021.02.22.

Ugye, ragasztotta, nem halasztotta?!

Az NHKV Zrt. januárban – a negyedéves számlával együtt – újra kiküldte ügyfelei részére az edényazonosító matricákat. A matricát a kukaedény kerekek felőli oldalára kell kiragasztani. Ahhoz, hogy a hulladékszállítást továbbra is igénybe vehessék, a matricának már felragasztva, jól látható helyen kell lennie a kukaedényen. A közszolgáltató ellenőrzi a matricákat és így a jogosultság meglétét, ezért márciustól előfordulhat, hogy az STKH nem üríti az edényazonosító matrica nélküli kommunális kukákat.

 


 

2021.02.08.

Ragasszon, nehogy a nyakán maradjon! 

Ragassza ki a kukára az azonosító-matricát! Az NHKV Zrt. januárban – a negyedéves számlával együtt – újra kiküldte ügyfelei részére az edény-azonosító matricákat. A matricát a kukaedény kerekek felőli oldalára kell kiragasztani. A közszolgáltató ellenőrzi a matricákat és így a jogosultságmeglétét, ezért márciustól előfordulhat,hogy az STKH nem üríti az edény-azonosító matrica nélküli kommunális kukákat.

 

 

 


2021.01.20.

Ragassza, ne halassza! 

Ragassza ki a kukára az azonosítómatricát! Az NHKV Zrt. januárban – a negyedéves számlával együtt – újra kiküldi ügyfelei részére az edényazonosító matricákat. A tavalyihoz hasonlóan, a matricát a kukaedényre kell kiragasztani. A közszolgáltató ellenőrzi a matricákat és így a jogosultság meglétét, ezért márciustól előfordulhat, hogy az STKH nem üríti az edényazonosító matrica nélküli kommunális kukákat.

 

 


2020.12.29.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.01.01-től a Sárvári Ügyfélszolgálati Irodánk telefonos elérhetőségének ideje módosul. Hétfőn és szerdán 8 és 14 óra között, kedden 9 és 14 óra között, csütörtökön 8 és 16 óra között lesz hívható.

Megértésüket köszönjük.


 

2020.11.02.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Sárvár-Hegyközség területén használatban lévő, ingyenesen átvehető zsákok, illetve a város egész területén biztosított zöldhulladékos zsákok kiadása szünetel. A korábbi megoldáshoz hasonlóan Hegyközségben bármilyen zsákban kihelyezhető a kommunális hulladék az átmeneti időszakban, illetve a zöldhulladékot áttetsző gyűjtőzsákban szíveskedjenek kirakni, hogy a rakodó kollégák egyértelműen meg tudják állapítani a hulladék fajtáját. Kérjük, hogy a zsákok száját megfelelően kössék össze, hogy ne szóródjon szét a benne gyűjtött hulladék.

Sárvár településen az ág/nyesedék hulladék a bio gyűjtési napokon kitehető. Kérjük, hogy maximum 1 méter hosszúságú és maximum 5 centiméter átmérőjű ágakat kötegelve helyezzék ki begyűjtésre.

Együttműködésüket köszönjük.


2020.10.27.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korona vírus terjedésének megelőzése céljából 2020. november 1-től a személyes ügyfélfogadás valamennyi ügyfélszolgálati irodánkban bizonytalan ideig szünetel.

Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is fogadjuk az alábbi elérhetőségeken:

ugyfelszolgalat@stkh.hu

9401 Sopron Pf.101.

Sopron: 99/505-380 hétfő, kedd, szerda 8:00 -14:00; csütörtök 7:00-19:00

Sárvár: 95/200-240 hétfő és szerda 8:00 -14:00; kedd 09:00-14:00; csütörtök 8:00-16:00

Körmend: 94/200-560 hétfő, kedd, szerda 8:00 -14:00; csütörtök 8:00-16:00

Együttműködésüket köszönjük.


2020.03.19. 

Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetés felfüggesztésének lehetőségéről

Tisztelt Ügyfelünk!

A világjárvány hatására Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet következtében a gazdálkodó szervezeteknél várható hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származó hulladékmennyiség csökkenése miatt az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a közszolgáltatás igénybevételét felfüggesztő gazdálkodó szervezetek részére 2020. március 17. napjától 3 hónap időtartamra lehetővé teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség felfüggesztését.

A gazdálkodó szervezet fogalmát a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdésének 6. pontja határozza meg.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány megtalálható honlapunkon a Kapcsolat/Letölthető dokumentumok/ KÉRELEM gazdálkodó szervezetek részére

A felfüggesztésre irányuló kérelmet hiánytalanul kitöltve az ugyfelszolgalat@stkh.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A beadványhoz mellékelni szükséges a

  • a hatályos cégkivonatot,
  • az aláírási jogosultságot igazoló aláírási címpéldány másolatát,
  • ha más személy jár el, akkor a részére a jogosult által adott meghatalmazás másolatát.

A bejelentést követően 3 hónapnál korábbi időponttól ismételten igénybe szeretnék venni a szolgáltatást, azt kérjük szíveskedjenek írásban bejelenteni részünkre.

Amennyiben a felfüggesztés bejelentése után a közszolgáltató a gazdálkodó szervezet részéről észleli a hulladékgyűjtő edényzet ürítésre történő kihelyezését, a felfüggesztés megszűnik és újból díjfizetési kötelezettség keletkezik.

A szolgáltatás szüneteltetése (díjfizetési kötelezettség megszűnése) és a hulladékszállítás ismételt beállítása a bejelentést követő hónap 1. illetve 15. napjától lehetséges.

Üdvözlettel:

STKH Kft.


2020.01.29.

Tisztelt Ügyfeleink!

Az NHKV Zrt. és az STKH Kft. együttműködése alapján a 2020. évtől a kommunális gyűjtőedényekre azonosító matrica felragasztása szükséges.
Ügyfeleink a 2019. IV. negyedévi közszolgáltatási számlájuk mellékleteként kapják meg az érvényesítő matricákat. A levél tájékoztatást nyújt a felhelyezés határidejéről, módjáról. Kérjük, a matricákat a kiküldött útmutató szerint (a kukatestre, a kuka elülső oldalára) 30 napon belül helyezzék fel. Ennek meglétét 2020. március hónaptól ellenőrizzük.
Amennyiben nem kaptak, vagy nem a szerződésüknek megfelelő űrtartalmú, darabszámú hulladékgyűjtő edényre vonatkozó matrica került a mellékletbe, kérjük, a számlalevélen megjelölt ügyfélszolgálati irodánkkal vegyék fel a kapcsolatot. A közös használatban lévő edények esetében minden edényhasználó a saját matricáját ragassza fel a közös kukára.

A szerződés lemondásával, módosításával kapcsolatos ügyintézés megkönnyítésére, kérjük, a matrica jól beazonosítható részét hozzák magukkal.
A továbbiakban csak ép, sérülésmentes matricával ellátott edényeket üríti társaságunk. A beazonosítást akadályozóan sérült matricák pótlását ügyfélszolgálatainkon biztosítjuk.
Több edénnyel rendelkező, illetve több telephelyen szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleink (jellemzően gazdálkodó szervezetek) külön levélben kapják a tájékoztató levéllel ellátott matricákat.

A 2020. január 1-jét követő időszakban induló közszolgáltatási szerződések, üdülőhelyi és időszakos szerződések esetében az érvényesítő matricák a későbbiekben kerülnek kiküldésre.

Kérjük szíves együttműködésüket!


2019.07.23.

Tájékoztatás Ügyfeleink részére!

Az utóbbi időben elszaporodó szabálytalan parkolások miatt kollégáink többször nem tudták megközelíteni a járat szerinti ürítési helyeket. Az ürítési napon szabálytalanul parkoló autó miatt elmaradó gyűjtést kizárólag pótdíj ellenében végezzük el.

A pótürítést igényelni az ugyfelszolgalat@stkh.hu e-mail címen lehet.

Amennyiben nem kívánják igénybe venni pótdíj ellenében a soron kívüli ürítést, akkor a szolgáltatást a soron következő járat szerinti gyűjtési napon végezzük el.
A kukaedény űrtartalmán felül keletkező hulladékmennyiség elhelyezése bármilyen zsákban történhet a szerződésben rögzített mennyiség erejéig, mely a kukaedények mellé helyezhető.

Együttműködésüket köszönjük. 
Üdvözlettel: STKH