Kezdőlap » Cégünkről » Közérdekű adatok » 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok


2.2   közzétételi egység tárgya

Közzététel dátuma

2.2.1 Közzételi egység: Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:

2015.03.01.

2.2.2. Közzételi egység Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:

2015.03.01.

2.2.3. Közzételi egység Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

2015.03.01.

2.2.4. Közzételi egység Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

2015.03.01.

2.2.5. Közzételi egység Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

2015.03.01.

2.2.6. Közzételi egység Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő:

2015.03.01.

2.2.7. Közzételi egység Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

2015.03.01.

2.2.8. Közzételi egység Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája:

2015.03.01.

2.2.9 Közzételi egység Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:

2015.03.01.

2.2.10. Közzételi egység Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. – nél nem lehet hatósági ügyeket indítani.

2015.03.01.

Megszakítás