2.4 A szerv nyilvántartásai


2.4  közzétételi egység tárgya

Közzététel dátuma

2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke:

2015.03.01.

2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által–alaptevékenysége keretében–gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:

2015.03.01.

2.4.3. A közfeladatot ellátó szerv által–alaptevékenysége keretében–gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:Az STKH honlapon, illetve közérdekű adatigénylés igénybevételével.

2015.03.01.

2.4.4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei:Jelenleg nincs költségtérítés

2015.03.01.

Megszakítás