2.3 Közszolgáltatások


2.3  közzétételi egység tárgya

Közzététel dátuma

2.3.1. Közzételi egység A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.

 

2015.03.01.

 2.3.2. Közzételi egység A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft., jogelőd cégei révén, több évtizede nyújt szolgáltatásokat Sopronban és a környező településeken.

Cégünk 2013. január 1-től már 39 környékbeli településen látja el a hulladékszállítási közszolgáltatást, a – 39 önkormányzat belépésével megalakult – Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megbízásából.

 

2015.03.01.

2.3.3. Közzételi egység A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Közszolgáltatóval kötött szerződés alapján

2015.03.01.

2.3.4. Közzételi egység A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

2015.03.01.