Kezdőlap » Szolgáltatásaink » Lomtalanítási tájékoztató

Lomtalanítási tájékoztató

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi lakossági ügyfele részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását.

A Hulladéktörvény (Ht.), valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) a közszolgáltatónak az évi egyszeri lomtalanítás elvégzését írja elő. A Ht. a lomtalanítás módját kötelező jelleggel nem szabályozza, az OHKT pedig a közterületi házhoz menő rendszerű lomtalanításon kívül a gyűjtőpontos, illetve a hulladékudvaron keresztül megvalósuló lomtalanítási módszert is elfogadhatónak tartja, amennyiben a hulladékudvart a lakosság 20 km-en belül el tudja érni. A lomtalanítást a helyi Önkormányzatokkal egyeztetett módon és időpontban végezzük. Az elszállításra kerülő lomhulladék kizárólag lakossági eredetű lehet!

Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék. (EWC 20 03 07) Például: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, kerti bútort stb. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.

A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételével kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe Zöldudvarainkat, melyek működéséről a „SZOLGÁLTATÁSAINK-Zöldudvarok üzemeltetése” menüpont alatt találnak részletes tájékoztatást.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük tisztaságának megőrzése érdekében a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek betartani! Kollégáinknak a szabálytalanul kihelyezett hulladékok átvételét, kivétel nélkül vissza kell utasítaniuk. Amennyiben fenyegetve érzik magukat, elhagyhatják, veszélyesnek ítélt szituációkban kötelesek azonnal elhagyni a helyszínt! Ilyen esetekben lomtalanítás már csak a következő évre vehető igénybe.

TOVÁBBI Szolgáltatásaink