Kezdőlap » Szolgáltatásaink » Lomtalanítási tájékoztató

Lomtalanítási tájékoztató

A fenti panelban a megfelelő vármegyét kiválasztva megtekinthetők a 2024. évi lomtalanításról szóló tájékoztatók településenkénti bontásban. A tájékoztatókat, melyek többek között tartalmazzák a lomtalanítás adott településre vonatkozó időpontját vagy időtartamát, pontos helyszínét, a kihelyezhető hulladékfajtákra vonatkozó szabályokat és további tudnivalókat, minden település esetén legkésőbb 15 nappal a lomtalanítás kezdete előtt elérhetővé tesszük weboldalunkon. A tájékoztató a település nevére kattintva tekinthető meg.

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az idei évben is valamennyi – vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont – lakossági ügyfél részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását.

A Hulladéktörvény (Ht.), a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységi feladatot ellátónak az évi egyszeri lomtalanítás elvégzését írja elő és annak módját kötelező jelleggel nem szabályozza. A lomtalanítást a helyi önkormányzatokkal egyeztetett időpontban és módon végezzük. Az elszállításra kerülő lomhulladék kizárólag lakossági eredetű lehet!

Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék. (EWC 20 03 07) Például: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, kerti bútort stb. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.

A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételével kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe Hulladékudvarainkat, melyek működéséről a „SZOLGÁLTATÁSAINK-Hulladékudvarok üzemeltetése” menüpont alatt találnak részletes tájékoztatást.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük tisztaságának megőrzése érdekében a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek betartani! Kollégáinknak a szabálytalanul kihelyezett hulladékok átvételét, kivétel nélkül vissza kell utasítaniuk. Amennyiben fenyegetve érzik magukat, elhagyhatják, veszélyesnek ítélt szituációkban kötelesek azonnal elhagyni a helyszínt! Ilyen esetekben lomtalanítás már csak a következő évre vehető igénybe.

TOVÁBBI Szolgáltatásaink

Megszakítás