2.10 Közérdekű adatok igénylése


2.10  közzétételi egység tárgya

Közzététel dátuma

2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2020.04.21.

2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: 

STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata

2015.03.01.

2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme):STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata

Cím: 9400 Sopron Mátyás király utca 34.

Tel.: 99/505-380

Email: ugyfelszolgalat@stkh.hu

2015.03.01.

2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: 

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselője: Dr. Németh Eszter

Elérhetősége: telefon: +36 (99) 505-790, email: stkh@stkh.hu

2015.03.01.

2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-nek nincs kötelezően előírt statisztikai adatszolgáltatási feladata

2015.03.01.

2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-nél nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

2015.03.01.

2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-nél nincs ilyen megkötött szerződés.

2015.03.01.

Megszakítás