Kezdőlap » Szolgáltatásaink » Eltörött a kukám, mit tegyek?

Eltörött a kukám, mit tegyek?

A hulladék begyűjtése során előfordul, hogy a kuka megsérül. Ennek több oka is lehet. A leggyakoribb két ok: ha elöregedett, elfáradt a korossága miatt a kuka anyaga, a másik pedig, ha soha nem is volt gépi ürítésre alkalmas a kuka, azaz nem felel meg a közszolgáltató által követett szabványnak.

A kukatulajdonosnak minden esetben be kell jelenti a helyileg illetékes Ügyfélszolgálati Irodájába az eseményt. Adategyeztetést követően Munkalapon rögzítik a kivizsgálás megindításához szükséges információkat.

Az első lényeges vizsgálati elem, hogy csak abban az esetben vállal felelősséget és kártalanítja az ügyfelet a közszolgáltató, ha szabványos és 2 évesnél nem öregebb a kukaedény, vagy garanciaidőn belül történt a sérülés. Amennyiben az edény szabványos, de 2 évnél öregebb, vagy a vállalt garanciaidő lejárt, akkor az edényben keletkező sérülésekért cégünk nem vállal felelősséget. Ilyen esetekben az edény életkorától függetlenül – de a sérülés mértékének függvényében – kísérletet teszünk a javításra (újra felhasznált csapok, stiftek stb. segítségével), edénycserére nem kerül sor.

Szolgáltatási területünkön bérelt kukaedények is vannak használatban. Ezek sérülésekor a bejelentést követően, az ürítésre alkalmatlan edényt minden esetben cseréljük, de a rendeltetésszerű használatot vizsgáljuk (pl. ha megolvadt a kukatest, vagy házi javítástól megváltozott a kuka súlypontja, stb.).

Az STKH által kezelt települések között vannak olyanok, ahol a korábbi közszolgáltatási rendszerben egy hulladékgazdálkodás modernizálását elősegítő projekt keretében ingyenesen helyeztek kukákat a lakossági gyűjtés rendszerébe. Ezek sérülése vagy használhatatlanná válása esetén nem tudjuk ingyenesen cserélni a kukákat, csupán a javításra tudunk kísérletet tenni, a projektben felhasználható edények mind kiosztásra kerültek.

Kivizsgálás folyamata:

 a.) Az ügyfél jelen kíván lenni a kivizsgáláskor:

  1. Ügyfélszolgálat Munkalapon rögzíti a bejelentést, és megküldi a területileg illetékes kivizsgálásért felelős kollégának.
  2. A kivizsgáló személy a bejelentést követően kivizsgálja az esetet. Ha a sérülés jellege miatt az edény ürítésre alkalmatlanná vált, a helyszíni kivizsgálásig a zsákban kirakott hulladékot is elszállítjuk a szerződött edény mértékéig. A munkalapon rögzített telefonszámon, legalább 1-2 munkanappal a tervezett kivizsgálás előtt felveszi a kapcsolatot az ügyféllel. Amennyiben a kapcsolatfelvétel 2 telefonos híváskísérlet ellenére sem jön létre, a vizsgálatot az edény ürítésének napján kíséreljük meg lefolytatni.
  3. Meghiúsult kapcsolatfelvétel esetén, vagy ha a kivizsgálás eredménytelen (pl. edény nem volt elérhető, az edény tulajdonosa nem beazonosítható stb.), az eljárást megszüntetjük. Az ilyen esetekből adódó reklamációkat új bejelentésként kezeljük, a folyamat újraindul.
  4. A vizsgálat lezárását az ügyfél/képviselője és a kivizsgálást végző, a Munkalapon aláírásukkal igazolják.

b.) Az ügyfél nem kíván jelen lenni a kivizsgáláskor:

  1. Ügyfélszolgálat Munkalapon rögzíti a bejelentést, és megküldi a területileg illetékes kivizsgálásért felelős kollégának.
  2. A kivizsgáló személy a bejelentést követően kivizsgálja az esetet. Ha a sérülés jellege miatt az edény ürítésre alkalmatlanná vált, a helyszíni kivizsgálásig a zsákban kirakott hulladékot is elszállítjuk a szerződött edény mértékéig. A munkalapon rögzített telefonszámon, legalább 1-2 munkanappal a tervezett kivizsgálás előtt felveszi a kapcsolatot az ügyféllel. Amennyiben a kapcsolatfelvétel 2 telefonos híváskísérlet ellenére sem jön létre, a vizsgálatot az edény ürítésének napján kíséreljük meg lefolytatni.
  3. Meghiúsult kapcsolatfelvétel esetén, vagy ha a kivizsgálás eredménytelen (pl. edény nem volt elérhető, az edény tulajdonosa nem beazonosítható stb.), az eljárást megszüntetjük. Az ilyen esetekből adódó reklamációkat új bejelentésként kezeljük, a folyamat újraindul.
  4. Az Ügyfélszolgálat e-mailben, vagy levélben értesíti az ügyfelet a kivizsgálás eredményéről.

TOVÁBBI Szolgáltatásaink

Megszakítás