3.3 Működés


3.3  közzétételi egység tárgya

Közzétételi dátum

3.3.1-3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival 2021.

Archívum

2020.

2019.

2020.04.14.

3.3.2.1-4.  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve:Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. nem nyújt normatív, nem normatív és céljellegű, fejlesztési támogatást.

2015.03.01.

3.3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével:
5 millió forint feletti szerződések  

2015.03.01.

3.3.4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok:Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

2015.03.01.

3.3.5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei:Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. pénzügyileg nem támogatott semmilyen szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervet, semmilyen oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezetet, alapítványt.

2015.03.01.

3.3.6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával:
Az Európai Unió támogatásával nem valósult meg olyan fejlesztés, amelynek kedvezményezettje az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. volt.

2015.03.01.

3.3.7. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről. (Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.) 

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/

 

2020.04.14.

Megszakítás